Det är inte alltid lätt att veta vad man får göra sälv eller inte. Vad är egentligen en jordfelsbrytare?

Här nedan kan ni se lite info om vad som gäller.

Info om jordfelsbrytare

Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa. Det finns två typer av jordfelsbrytare, en för personskydd och en för brandskydd. Personskyddet har en maximal felströmsinställning på 30 milliAmpere. Brandskyddet har en maximal felströmsinställning på 500 milliAmpere. Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en strömförande del. Vid ett eventuellt fel känner jordfelsbrytaren av de små strömmar som kan orsaka brand. Det är relativt enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare. Krav på jordfelsbrytare i bad- och duschrum och utomhus infördes i starkströmsföreskrifterna 1996. Sedan år 2000 är det krav på att alla vägguttag ska vara bevakade av jordfelsbrytare. (vid nyinstallationer). Jordfelsbrytaren är ett bra kompletterande skydd till andra skyddsåtgärder såsom säkringar, skyddsjordning och naturligtvis underhåll av elanläggningen. Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst två gånger om året.

Källa: Brandskyddsföreningen

Saker du får göra själv

 • – Byta säkring (porslinssäkring)
 • – Byta fasta strömbrytare och vägguttag till likadana (jordat till jordat eller ojordat till ojordat).
 • Dessa får vara max 16 ampere.
 • – Byta glödlampor. Men tänk på att aldrig sätta in en glödlampa med högre watt än vad som
 • står på armaturen.
 • – Byta ut sladd, stickpropp och skarvuttag med samma material.
 • – Montera eller byta ut fast anslutna ljusarmaturer i torra utrymmen.
 • – Laga en trasig elapparat. Du tar dock över ansvaret från tillverkaren om något skulle hända.

Saker du INTE får göra själv

 • – Utföra fasta elinstallationer, gäller även ALLA installationer i badrum.
 • – Byta ett ojordat vägguttag mot ett jordat
 • – Byta en ojordad stickpropp mot en jordad (på exempelvis en gammal lampa)
 • – Laga en trasig sladd
 • – Sätta in en dimmer i stället för vanlig strömbrytare
 • – Sätta in golvvärme själv
 • – Montera in en jordfelsbrytare
 • – Montera vägguttag utomhus
 • – Montera vägguttag eller ljusarmatur i badrum/våtutrymmen
 • – Dra elsladd i marken.